Bulk SMS, Center, Call, Shop, телефонни разговори, тел. кабини, телеком услуги, VoIP Gateway, SIM card, ниски, цени, дисплеи, таксуваща, отчитаща, система, доставчици, gateway, wholesales, premium, пари, pari, GSM, Skype, Asterisk, Nokia, PAP, Linksys, Trunk, такси, Cisco, Grandstream, WellGate, Micronet

 • VoIP реселър
Разговори от Интернет
 • PCcall - говори от комютър.
 • Voiper - от VoIP телефон или Gateway.
 • OfficeConnect - от офис централа.
 • PinCard - през PIN карти.
 • CoffeeTalk - от кафе.
 • Trunk - SIP/H323 свързаност.
Разговори от GSM
 • SmartConnect - говори от смартфон.
 • MobiCall - разговори от GSM без Интернет.
 • BG-Tel sim - допълнителна карта за международни разговори.
 • CallBack - разговори с обратно повикване.

Изпращане на SMS

BG-Tel - реселърска плтформа

BG-Tel дава възможност на своите клиенти да препродават VoIP услугите и да реализират добри печалби.

Функционалност на реселърската платформа:

 • Всеки реселър има възможност да създава достъп до билинг системата на своите клиенти.
 • Да формира продажна цена за всеки код поотделно.
 • Да свързва към своя акаунт всички видове услуги предлагани от BG-Tel: софтуерни телефони, VoIP GW, хардуерни и софтуерни централи, GSM с Mobicall и SmatCall, изпращане на SMS.......
 • Да настройва CLI на всеки свои клиент.
 • Да определя вида на плащане - предплатено или не.
 • Да създава достъп до билинг системата на касиери, които събират пари и зареждат акаунти.
 • Прави счетоводство по касиери.
 • Да създава финансови сметки за клиентите си.
 • Да обединява множество устройства и услуги в една финансова сметка.
 • Да прави статистики по финансови параметри.
 • Да прерутира дестинации.
 • Да пренасочва номера.
 • Всеки реселър може да ползва свой Web за достъп до билинг системата.
 • Да използва системата за обслужване за контрол на качеството.

Използването на реселърската платформа е БЕЗПЛАТНО.