Bulk SMS, Center, Call, Shop, телефонни разговори, тел. кабини, телеком услуги, VoIP Gateway, SIM card, ниски, цени, дисплеи, таксуваща, отчитаща, система, доставчици, gateway, wholesales, premium, пари, pari, GSM, Skype, Asterisk, Nokia, PAP, Linksys, Trunk, такси, Cisco, Grandstream, WellGate, Micronet

BG-Tel - реселърска плтформа

 • VoIP реселър

BG-Tel - реселърска платформа

BG-Tel дава възможност на своите клиенти да препродават VoIP услугите и да реализират добри печалби.

Функционалност на реселърската платформа:

 • Всеки реселър има възможност да създава достъп до билинг системата на своите клиенти.
 • Да формира продажна цена за всеки код поотделно.
 • Да свързва към своя акаунт всички видове услуги предлагани от BG-Tel: софтуерни телефони, VoIP GW, хардуерни и софтуерни централи, GSM с Mobicall и SmatCall, изпращане на SMS.......
 • Да настройва CLI на всеки свои клиент.
 • Да създава достъп до билинг системата на служители, които събират пари и зареждат акаунти.
 • Прави счетоводство.
 • Да създава финансови сметки за клиентите си.
 • Да обединява множество устройства и услуги в една финансова сметка.
 • Да прави статистики по финансови параметри.
 • Да прерутира дестинации.
 • Да пренасочва номера.
 • Всеки реселър може да ползва свой Web за достъп до билинг системата.
 • Да използва системата за обслужване за контрол на качеството.

Използването на реселърската платформа е БЕЗПЛАТНО.