Bulk SMS, Center, Call, Shop, телефонни разговори телеком услуги, VoIP Gateway

BG-Tel - реселърска плтформа

 • VoIP реселър

BG-Tel - реселърска платформа

BG-Tel дава възможност на своите клиенти да препродават VoIP услугите и да реализират добри печалби.

Функционалност на реселърската платформа:

 • Всеки реселър има възможност да създава достъп до билинг системата на своите клиенти.
 • Да формира продажна цена за всеки код поотделно.
 • Да свързва към своя акаунт всички видове услуги предлагани от BG-Tel: софтуерни телефони, VoIP GW, хардуерни и софтуерни централи, GSM с Mobicall и SmatCall, изпращане на SMS.......
 • Да настройва CLI на всеки свои клиент.
 • Да създава достъп до билинг системата на служители, които събират пари и зареждат акаунти.
 • Прави счетоводство.
 • Да създава финансови сметки за клиентите си.
 • Да обединява множество устройства и услуги в една финансова сметка.
 • Да прави статистики по финансови параметри.
 • Да прерутира дестинации.
 • Да пренасочва номера.
 • Всеки реселър може да ползва свой Web за достъп до билинг системата.
 • Да използва системата за обслужване за контрол на качеството.

Използването на реселърската платформа е БЕЗПЛАТНО.