Center, Call, Shop, телефонни разговори, тел. кабини, телеком услуги, VoIP Gateway, SIM card, ниски, цени, дисплеи, таксуваща, отчитаща, система, доставчици, gateway, wholesales, premium, пари, pari, GSM, Skype, Asterisk, Nokia, SMS, PAP, Linksys, Trunk, SMS, такси, Cisco, Grandstream, WellGate, Micronet, Atcom, Yealink, Fanvil, ISDN, PRI, BRI.

 • система за VoIP поддръжка
Разговори от Интернет
 • PCcall - говори от комютър.
 • Voiper - от VoIP телефон или Gateway.
 • OfficeConnect - от офис централа.
 • PinCard - през PIN карти.
 • CoffeeTalk - от кафе.
 • Trunk - SIP/H323 свързаност.
Разговори от GSM
 • SmartConnect - говори от смартфон.
 • MobiCall - разговори от GSM без Интернет.
 • BG-Tel sim - допълнителна карта за международни разговори.
 • CallBack - разговори с обратно повикване.

Изпращане на SMS

BG-Tel билинг-система за поддръжка

Съвременните тенденции в управлението на телекомуникационния бизнес изискват всеки клиент да има достъп до система за поддръжка (Trouble ticket).

BG-Tel е разработила специална система, осигуряваща лесно въвеждане на заявки за разглеждане на проблем, както и неговото проследяване както в България така и извън нея.

До системата имат достъп: потребителите, център за обслужване и контрол и международните оператори.

Етапи за анализ и отстраняване на проблеми:

На потребителско ниво. Потребителя сам проверява наличността и качеството на Интернет връзката. Разработен е безплатен телефон чрез който можете да тествате Интернет срърьаността с нашите сървъри. Предвидено е клиентът ръчно да може да рутира всеки разговор с цел да определи кой VoIP рутинг е най-подходящ за неговата Интернет връзка.

Въвеждане на заявка в системата за обслужване. При въвеждане на всяка заявка, системата за обслужване дава уникален входящ номер. По ел. поща допълнително могат да се предостявят логове, снимки и разпечатки на появилия се проблем.

NOC на BG-Tel анализира проблема. Проверява се Интернет и VoIP свързаността с клиента и международните телекоми. Правят се тестове с посочения номер. Всеки работил по проблема вписва резултата в обслужващата система. Клиентът винаги може да проследи етапите на подадения проблем.

На международно ниво. Обслужващите система на BG-Tel и международните оператори са свързани помежду си. Ако се установи, че има проблем на международно ниво проблемният рутинг се спира от експлоатация и се работи по неговото отстраняване. До тогава тази дестинация се обслужва от рутинг на друг телеком.

Обратна информация. След отстраняване на проблема се подава обратна информация на подателя на проблема с молба за тест и потвърждение на работоспособността.

Потвърждаване. При потвърждаване от страна на клиента за работоспособността на дестинацията, рутинга се включва за нормална експлоатация.

Вскички проблеми се подават само в писмен вид. Този начин на работа дава информация на клиента за всички действия по посочения проблем.

Shop

CallCenter

voip

PBX

Trunk

кабини

телефонни

gateway

phone

ниски цени

Cisco

ganstream

Grandstream

Yealink

Fanvil

Да печелим лесно пари Фирмена политика Цени съобразени с Вашите желания Да печелим лесно пари без да правим инвестиция Основни цели и задачи поставени през фирмата. Цени отговарящи на Вашите изисквания. Всеки може да избере качество (Wholesales, Premium); вид рутиране (LCR, DVR, BCR); международен доставчик.
Тел. кабини устройства за отчитане на трафик Shop - продажба на едро и дребно CallCenter - надежни и качествени услуги VoIP услуги за мобилни телефони CallShop услуги за фирми и часни лица

CallCenter

voip

PBX

Trunk

CallShop

кабини

gateway

phone

ниски цени

cisco

Grandstream

Yealink

Fanvil

Можете да печелите без да инвестирате. Разгледайте нашите предложения. Станете наш консултат. Телеком услугите които предлагаме гарантират високо качество, лесна настройка и безпроблемно обслужване. Web базирана отчитаща система Ви позволява с лекота да получавате билинг информация за телеком услугите които сте използвали. Повече от 16 години работим за Вас. Използвайте нашите услуги за да намалите разходите си - Без месечни такси и скрито таксуване.