Center, Call, Shop, Automatic messages

IVR - Interactive Voice Response. Безплатно!

  • Interactive Voice Response

IVR - Interactive Voice Response

Безплатна услуга!

Interactive Voice Response

  IVR е абревиатура, която означава "Interactive Voice Response" или на български "Интерактивен гласов отговор".

  Това е технология, която позволява автоматизирана комуникация между CallCenter и потребителя посредством гласови команди или въвеждане на цифри от клавиатурата на телефона.

  IVR предоставя множество предимства, които подобряват обслужването на клиентите, управлението на телефонния трафик и ефективността на бизнес процесите.

Възможности на IVR:

  • Режим на работа: IVR (Interactive Voice Response) може да бъде конфигуриран да функционира през работното време или неработното време в зависимост от предпочитанията и бизнес модела на конкретната организация. За всеки режим на работа могат да се настройват различни гласови съобщения и команди.
  • Гласови менюта: Потребителите получават гласови инструкции и могат да реагират, като избират опции чрез изговаряне на команди или чрез натискане на цифрите на телефонната клавиатура.
  • Пренасочване на обаждания: Системата може да пренасочва обажданията към правилния отдел, оператор или група от хора в зависимост от въведените от потребителя команди.
  • Информация в реално време: Табло в което в реално време се показва свободните и ангажирани агенти, статистиката и кой агент с кой клиент говори.
  • Статистика: Статистиките на IVR предоставят полезна информация за ефективността на обслужването на клиенти и управлението на телефонните потоци в организацията. Тя включва: общ брой обаждания; времетраене на обажданията; вроцент на успешни обаждания; брой обаждания в различни времеви периоди.
  • Лесно конфигуриране: Възможност за запис на гласови инструкции или зареждане на файлове с гласови команди.
Да печелим лесно пари Фирмена политика Цени съобразени с Вашите желания Да печелим лесно пари без да правим инвестиция Основни цели и задачи поставени през фирмата. Цени отговарящи на Вашите изисквания. (Wholesales, Premium);
Тел. кабини устройства за отчитане на трафик Shop - продажба на едро и дребно CallCenter - надежни и качествени услуги

Безплатен Контакт център

Free CallCenter

voip

PBX

Trunk

Безплатни разговори

IVR (Interactive Voice Response) системата е автоматизирана телефонна система, която използва предварително записани съобщения и менюта с цифров избор, за да насочва обаждащите се към правилния агент или отдел. По същество това е "гласов асистент" за вашия Call Center. Как работи IVR? Обаждащият се се свързва с вашия Call Center. IVR системата приветства обаждащия се и предоставя меню с опции. Обичайно се използват цифрови бутони на телефона за избор. Обаждащият се избира желаната опция от менюто. Например, може да се наложи да натисне "1" за продажби, "2" за техническа поддръжка и т.н. В зависимост от избора на обаждащия се, IVR системата може: Прехвърли разговора към подходящия агент. Предостави информация на обаждащия се (например, работно време). Позволи на обаждащия се да остави съобщение. Пренасочи обаждащия се към уебсайт.