Call list за Call center и CRM, Безплатен Call Center / Контакт център, Безплатен CRM, Телефонни разговори, VoIP, DID, IVR, click2Call,SIP Trunk.

CRM Calllist - списъци със собствен формат. Безплатно!

  • Callcenter CRM Calllist

CRM - Call List - списъци със собствен формат на данните

Безплатна услуга!

Call list

  CallList в Call Center е списък с контактни информации, които се използват за изходящи обаждания при комуникация с клиенти. Този списък обикновено съдържа имена, телефонни номера, адреси на електронна поща или други релевантни данни за връзка с клиентите.
   CallList се използва за управление на комуникацията с клиентите и е от съществено значение за ефективното функциониране на Call Center. Той служи като основен инструмент за обажданията, позволяващ на операторите да се свързват с клиенти и да провеждат разговори по отношение на предварително дефинирани цели и задачи.

Полета в Call list

  • Всеки Call list може да съдържа произволни полета. Информацията се визуалаизира преди обаждане към клиента.
  • Данните могат да бъдат променяни преди, след или по време на разговор.
  • Задължителни полета са един или два телефонни номера за връзка с клиента. Номерата трябва да бъдат в стандарт E.164. Предвидена е възможност за нормализиране на телефонните номера.

Файлови формти

  • EXEL - Workbook (xlsx)
  • EXEL 97-2007 - Workbook (xls)
  • Text - Tab delimeted (txt)

API за зареждане на данни в Call list

  • Предоставя възможност за автоматично добавяне на контактната информация в Call List.
  • API може да се използва от потребителски Web старници, компютърни системи и модули.
  • Предвидено е заключване към определено IP от което ще се подават данните.