Center, Call, Shop, Automatic messages

Конферентни разговори

  • Conference calls

Конферентни телефонни разговори

Безплатна услуга!

Spy Whisper

   "Conference calls" в контактни центрове се използват, когато е необходимо да се осигури комуникация между повече от двама участника, които могат да бъдат оператори, колеги или клиенти. Тази функционалност е полезна в ситуации, когато е необходимо съгласувано усилие или когато е необходимо обсъждане на сложни въпроси или сценарии.

   "Conference calls" се използват за подобряване на ефективността и осигуряване на високо качество на обслужването.

Кога се използват конферентните разговори

  • Сътрудничество и Разрешаване на Проблеми: "Conference calls" позволяват на група от оператори да се съберат и да работят заедно в реално време за решаване на проблеми или предоставяне на информация на клиентите.
  • Обучение: Надзорници и ментори могат да използват "conference calls", за да провеждат обучения с група от оператори, като им предоставят насоки и съвети.
  • Клиентски Обаждания с контрол: Ако е необходимо, "conference calls" могат да бъдат използвани за пренасочване на клиентско обаждане от един оператор към група от оператори, които могат по-ефективно да решат въпроса.
  • Стратегическо Планиране: Мениджърите и колегите могат да се съберат в "conference calls", за да обсъдят стратегии, планове и подходи за оптимизация на обслужването на клиентите.
  • Приоритетни Ситуации и Спешни Случаи: В спешни ситуации или при необходимост от бърза координация, "conference calls" позволяват бърз обмен на информация и вземане на решения.

VoIP calls