Center, Call, Shop, Automatic messages

Статистика по много показатели. Безплатно!

 • Multifactor statistics

Статистика по много показатели

Безплатна услуга!

  Статистиката в контактния център (Call Center) представлява важен ресурс за оценка и управление на ефективността на операциите.

  Тя е ключов инструмент за успешното управление и оптимизиране на операциите, като предоставя необходимата информация за вземане на информирани решения и подобряване на общата ефективност.

Предлагани статистики за работата на контактния център (Call Center)

 • Обща дневна статистика: Тя включва цифрова и графична информация за обажданията, изговорените минути, оценка на качеството, изразходените средства и баланса по сметката.
 • daily statistics
 • Дневна статистика по агенти: Цифрова информация за всеки един агент на входящи и изходящи разговори, изговорени минути, средна продължителност на разговорите и оценка на качеството.
 • Почасова статистика: Графична и таблична информация за целия контактен център и за всеки агент по отделно. Информацията е структурирана по астрономически час.
 • Почасова статистика за входящи разговори: Графична и таблична информация за целия контактен център и за всеки агент по отделно за входящи обаждания. Информацията е структурирана по астрономически час.
 • Статистика на проведени разговори по агенти: Тя се извършва за минал период от време и включва цифрова информация за обажданията, изговорените минути, средна продължителност на разговорите и изразходените средства.
 • Статистика на проведени разговори по дата: Тя се извършва за минал период от време и включва цифрова информация за брой активни агента, брой обаждания, изговорените минути, средна продължителност на разговорите и изразходените средства.
 • statistics by date
 • Статистика на проведени разговори по държави: Тя се извършва за минал период от време и включва цифрова и графична информация за държавата, брой обаждания, изговорените минути, средна продължителност на разговорите и изразходените средства.
 • Статистика за входящи/изходящи разговори: Тя се извършва за минал период от време и тип на разговора като включва цифрова и графична информация за агента, брой обаждания, изговорените минути.
 • Статистика за изпратени SMS съобщения: Тя се извършва за минал период от време и включва тел. номер на получателя, съдържание на съобщението и резултата от изпращането.
 • Глобална статистика по агенти: Извършва се за минал период от време. Информацията е цифрова за всеки един агент и включва броя на входящи и изходящи разговори, изговорени минути, брой непроведени разговори, средна продължителност на разговорите и оценка на качеството.
Да печелим лесно пари Фирмена политика Цени съобразени с Вашите желания Да печелим лесно пари без да правим инвестиция Основни цели и задачи поставени през фирмата. Цени отговарящи на Вашите изисквания. Всеки може да избере качество (Wholesales, Premium); вид рутиране (LCR, DVR, BCR); международен доставчик.
Тел. кабини устройства за отчитане на трафик Shop - продажба на едро и дребно CallCenter - надежни и качествени услуги

CallCenter

Контакт център

Статистика

CRM

voip

Телефонни разговори

Събиране на данни: Модулът автоматично събира и обработва данни от различни източници в Call центъра, като телефонни системи, софтуерни платформи за управление на обажданията, CRM системи, чат приложения и други. Анализ на данните: Предоставя анализи и отчети за различни аспекти на дейността на Call центъра, като броя на обажданията, времето за отговор, времето за обслужване на клиента, производителността на операторите, качеството на обслужване и други.