DID, телефонни разговори, VoIP, Call center, Контакт център, CRM

DID board - Място за наблюдение и управление. Безплатно!

 • DID board

DID board - Място за наблюдение и управление

Безплатна услуга!

  "DID Board" за входящи разговори e система, която предоставя визуален преглед с информация за текущите и проведените входящи телефонни разговори в контактен център или друга организация, където има нужда от управление на обажданията.

  "DID Board" е полезен инструмент за контактни центрове които обработват значителен брой входящи обаждания. Този инструмент помага за подобряване на ефективността на операторите и предоставяне на качествено обслужване на клиентите.

DID board

Възможности на DID Board

  За всеки отделен номер за входящо набиране (DID) има самостоятелен DID Board.

 • DID Setup - настройки: Може да бъдат извършени следните настройки.
    Ringing group - участници в групата за входящи разговри.
    IVR - Interactive Voice Response Режим на работа и гласови менюта.
    Запис на разговорите - активиране или деактивиране.
    Email Notification - Въвеждане на имайл за получаване.
    Unanswered SMS - Настройка на SMS при неотговорено входящо повикване.
 • Стаистика за заетост на агентите: Показва от колко агента е групата за входящо повикване; колко от тях са активни; брой на на провеждащите входящи и изходящи разговори.
 • Статистика на разговорите: Общо входящи позвънявания. Колко от тях са проведени и колко не са. Общо изговорени минути. Средно време за отговор.
 • Статистика по звършване на разговорите: Брой на успешно проведени разговори; Брой разговори прекъснати от позвъняващата страна; Брой на непроведени разговори защото всички агенти са заети. Брои непроведени разговори с изчерпани ресурси.
Да печелим лесно пари Фирмена политика Цени съобразени с Вашите желания Да печелим лесно пари без да правим инвестиция Основни цели и задачи поставени през фирмата. Цени отговарящи на Вашите изисквания. Всеки може да избере качество (Wholesales, Premium); вид рутиране (LCR, DVR, BCR); международен доставчик.
Тел. кабини устройства за отчитане на трафик Shop - продажба на едро и дребно CallCenter - надежни и качествени услуги VoIP услуги за мобилни телефони CallShop услуги за фирми и часни лица

DID

Безплатен Контакт център

Free CallCenter

voip

PBX

Trunk

Безплатни разговори

Можете да печелите без да инвестирате. Разгледайте нашите предложения. Станете наш консултат. Телеком услугите които предлагаме гарантират високо качество, лесна настройка и безпроблемно обслужване. Web базирана отчитаща система Ви позволява с лекота да получавате билинг информация за телеком услугите които сте използвали. Повече от 16 години работим за Вас. Използвайте нашите услуги за да намалите разходите си - Без месечни такси и скрито таксуване.